bnSkip Navigation Links

ĐÂY LÀ TIỆM NHẬU TRỰC TUYẾN DO 16DTH LÀM CHỦ. NHẬU DZO, NHẬU DZO !

Mã hàng: 01
Tên hàng: Rượu đế LA
Gia: 9000  đ / Chai
Mô tả: Để nhậu

Số lượng:
Mã hàng: 03
Tên hàng: Khô mực các loại
Gia: 6000  đ / Con
Mô tả: Mồi khô

Số lượng:
Mã hàng: 05
Tên hàng: Rược ngoại các kiểu
Gia: 5000  đ / Chai
Mô tả: Bổ gan

Số lượng:
Mã hàng: 02
Tên hàng: Cháo Hành
Gia: 8000  đ /
Mô tả: Làm mồi nhậu

Số lượng:
Mã hàng: 04
Tên hàng: Bia các loại
Gia: 7000  đ / Thùng
Mô tả: Bổ bảo tử

Số lượng:
Mã hàng: 06
Tên hàng: Khăn lạnh
Gia: 1000  đ / Cái
Mô tả: Lau mặt sau khi nhậu

Số lượng:

 
Web hosting by Somee.com